Slovník

Slovník důležitých pojmů

Ethereum, blockchain, smart contract nebo Shiriki pool. To jsou některé pojmy, se kterými se klienti a partneři společnosti Durange běžně setkávají. Podívejte se, co znamenají.

A

Adresa smart contractu

Adresa, pod kterou je v blockchainu Ethereum ukrytá konkrétní chytrá smlouva (smart contract). Pomocí této adresy je možné ověřit, zda proběhla daná transakce.

B

Blockchain

Zjednodušeně řečeno je to internetová účetní kniha sdílená mezi uživateli. Obsahuje pouze potvrzené transakce, což výrazně snižuje riziko zneužití dat. Zároveň eliminuje význam prostředníka a díky tomu zrychluje a zlevňuje procesy.

Význam blockchainu přesahuje pouhé finanční operace. Má potenciál zjednodušit a změnit i další aspekty ve společnosti (blíže o tom hovoří například Don Tapscott).

Jinak řečeno…

Blockchain je decentralizovaná databáze, která obsahuje záznamy, jejichž počet stále roste. Tvoří ji transakce a bloky, kdy uživatelské transakce jsou vložené do blockchainu a potvrzené prostřednictvím bloků vytvářených těžaři. Bloky zároveň obsahují údaje o transakcích a jejich vložení do blockchainu. Následně jsou transakce zveřejněné přes všechny počítače zapojené do blockchainu (často miliony zařízení). Jednotlivé bloky obsahující údaje o transakcích se pak spojují do řetězce. Pro změnu už vložených dat by proto bylo třeba tyto počítače hacknout a upravit nejen daný blok, ale také všechny, které s ním souvisejí. Proto je blockchain považovaný za vysoce bezpečný systém.

D

Decentralizované technologie

Technologie, které nejsou řízené konkrétním subjektem, ale celou sítí provozovatelů. Data jsou uložená na různých místech a nehrozí tak jejich ztráta. Zároveň rapidně klesá riziko hackerského útoku, protože ke změně dat je třeba napadnout všechny počítače, které daná technologie používá. Takových počítačů mohou být i miliony. V nich by poté hackeři museli změnit veškerá dat související s řetězcem obsahujícím danou transakcí.

Jinak řečeno…

Technologie obsahující záznamy, jejichž počet stále roste. Tvoří ji transakce a bloky, kdy uživatelské transakce jsou vložené do blockchainu a potvrzené prostřednictvím bloků vytvářených těžaři. Bloky zároveň obsahují údaje o transakcích a jejich vložení do blockchainu. Následně jsou transakce zveřejněné přes všechny počítače zapojené do blockchainu (často miliony zařízení). Jednotlivé bloky obsahující údaje o transakcích se pak spojují do řetězce. Pro změnu už vložených dat by proto bylo třeba tyto počítače hacknout a upravit nejen daný blok, ale také všechny, které s ním souvisejí. Proto je blockchain považovaný za vysoce bezpečný systém.

Durange BlockShare, DBS

Inovativní digitální aktivum vytvořené společností Durange. Zjednodušeně jej můžeme označit za „virtuální akcii”. Držba DBS je jedinou cestou, jak získat podíl na zisku Durange.

Funguje tak, že klienti za poplatek získávají od Durange právo na držbu určitého počtu Durange BlockShare. Na základě toho mají každoročně nárok na výplatu Shiriki – svého podílu ze zisku společnosti Durange. A to po celou dobu, kdy DBS drží. Čím víc DBS daný klient má, tím větší je také jeho podíl na zisku.

Část zisku zároveň společnost každoročně reinvestuje a o poměrnou hodnotu navyšuje cenu DBS, které má klient v držení.

E

ERC20 Token

ERC20 (zkratka ERC znamená Ethereum Request for Comment) je technický standard používaný v blockchainu Ethereum k vývoji a implementaci nových tokenů. Programátorům dává možnost určit, jak se bude daný token v Ethereum blockchainu chovat.

ERC20 token je tedy blockchainový token fungující na platformě Ethereum. Tento token využívá společnost Durange jako základ pro jednotlivé Durange BlockShare. Určuje mimo jiné pravidla pro transakce s Durange BlockShare.

Ethereum

Ethereum je název jedné z nejpopulárnějších kryptoměn současnosti. Funguje na vlastním blockchainu, který je bezpečnější a poskytuje vývojářům širší možnosti než například Bitcoin blockchain.

Ethereum adresa

Automaticky vytvořená adresa, kterou klient získá po založení softwarové peněženky. Je to unikátní řetězec znaků, který vypadá například takto: 0xb794F5eA0ba39494cE839613fffBA74279579268.

Právě na ethereum adresu poté pošleme Durange BlockShare. Pomocí této adresy může klient provádět další transakce.

Ethereum blockchain

Decentralizovaná databáze systému Ethereum. Tato databáze umožňuje mimo jiné tvorbu chytrých smluv (smart contracts). Tedy smluv, které samy vynucují své vykonání. Chytré smlouvy, a tedy i blockchain Ethereum, využívá společnost Durange pro správu Durange BlockShare a s nimi spojených transakcí.

Jinak řečeno…

Ethereum blockchain je platforma, která umožňuje uživatelům vytvářet decentralizované aplikace využívající blockchainovou technologii. Je to open-source projekt vybudovaný mnoha lidmi po celém světě – neexistuje konkrétní vlastník. Na rozdíl od bitcoinového blockchainu je Ethereum flexibilní a adaptabilní. Díky tomu mohou uživatelé na této platformě snadno vytvářet nové aplikace, jejichž použití je velice bezpečné.

Ethereum peněženka

Softwarová peněženka určená pro ukládání tokenů a sledování i provádění transakcí v blockchainu Ethereum (pomocí ethereum adresy). Klientům společnosti Durange slouží pro ukládání Durange BlockShare a související transakce. Ethereum peněženku mohou využívat jak pouze v softwarové podobě, tak i prostřednictvím hardwarové peněženky, jako je Trezor nebo Ledger, která je se softwarovou peněženkou propojená.

F

FinTech

Zkrácené pojmenování pro finanční technologie. Tímto termínem se označuje využití moderních technologií ve finančním sektoru. Spadají sem například decentralizované technologie, kryptoměny nebo peer to peer půjčky. FinTech pomáhá zrychlit finanční služby a usnadnit lidem přístup k těmto službám.

S

Sdílené podnikání

Inovativní koncept podnikání, který dává běžným lidem možnost podílet se bez rizika na podnikání velkých společností. Funguje tak, že Durange investuje peníze do pečlivě vytipovaných firem a podílí se tak na jejich podnikání. Zároveň klienti Durange mohou od této společnosti získat právo držby Durange BlockShare – „virtuálních akcií”, které jim dávají nárok na podíl ze zisku Durange. Klienti Durange se tím v podstatě podílí na podnikání firem, do kterých společnost Durange vstoupila.

Shiriki

Podíl klienta na zisku Durange, který se vztahuje k držení jednoho Durange BlockShare. Jeho hodnotu počítáme v eurech, a to z očištěného a zdaněného zisku Durange. U Durange BlockShare, které má klient kratší dobu než rok, počítáme Shiriki jako poměrnou částku podle počtu úplných měsíců, kdy má DBS v držení.

Shiriki pool

Částka, ze které se rozděluje Shiriki všem držitelům Durange BlockShare. Tvoří vždy 60 % celkového očištěného a zdaněného zisku (zbylou část Durange reinvestuje). Tato částka se následně vydělí počtem DBS a vypočítá se tak Shiriki připadající na jeden DBS.

Slušná firma

Koncept, podle kterého se společnosti hlásí ke slušnosti a ohleduplnosti. Hlavním cílem slušné firmy není maximalizace zisku, ale její prospěšnost. Tyto podniky neupřednostňují výnosy svých vlastníků, ale snaží se udržovat rovnováhu mezi:

  • majiteli,
  • zaměstnanci,
  • klienty,
  • komunitou
  • a životním prostředím.

K tomuto konceptu se hlásí také společnost Durange. Podrobnější informace o konceptu slušných firem najdete na stránkách tohoto projektu.

Smart contract

Smart contract neboli chytrá smlouva je protokol blockchainu Ethereum, který smlouvě umožňuje, aby vynutila své dodržování. Základem je definování jasných podmínek a zadání smlouvy do blockchainu Ethereum.

V praxi to funguje například tak, že:

  • Uživatel zadá podmínky pro výplatu smluvených peněz a zároveň vloží smluvené peníze do ethereum peněženky.
  • V ní zůstanou zablokované pro výplatu a nemůže s nimi dál manipulovat.
  • Smart contract v zadaném termínu zkontroluje, zda jsou podmínky pro výplatu splněné.
  • Pokud ano, peníze pošle druhé osobě.
  • Pokud ne, postupuje podle pokynů zadaných ve smlouvě (například vrátí peníze původnímu majiteli).

Jinak řečeno…

Je to protokol, který vynucuje provedení smlouvy zadané v blockchainu Ethereum. Eliminuje tak nutnost uzavírání papírových smluv či využití prostředníka (například notáře). Díky vložení do blockchainu Ethereum se vyznačuje velkou bezpečností. To znamená, že umožňuje s menšími náklady získat bezpečnější a lépe vymahatelnější smlouvy, než jaké poskytují klasické postupy.